Eğitim

Eğitim

Eğitim, bir toplumun gelişmesi için mihenk taşıdır.

Afrika topraklarında yaşayan yavrularımız, bir yandan kuraklık, hastalıklar ve yoksulluk ile mücadele ederek hayata tutunmaya çalışırken, bir yandan da kararlıkla ilim yolundan ilerleme gayreti gösteriyorlar. Onların ilim yolundaki mücadelelerine omuz vermek, bu yolda onları yalnız bırakmamak için çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim ve luh dağıtımı yapıyor, şevkle eğitimlerine devam etmeleri için destek olmaya çalışıyoruz. Huzur Derneği sizlerden aldığı güçle Afrika'da eğitimin yetsiz olduğu bölgelere gider ve başta Kur'an talebeleri olmak üzere çocuklara yardım eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Huzur Derneği Afrika'da Hangi Okullara Yardım Ediyor?

Huzur Derneği olarak gitmiş olduğmuz bölgelerde, en yoksul hlakın eğitim almaya çalıştığı okullarda özellikle Kur'an talebelerine ve hafızlara sizlerden gelen yardımları ulaştırıyoruz. 

Huzur Derneği Neden Afrika'da Eğitim Yardımı Dağıtıyor?

Afrika ülkelerinde bulunan okullarda sıra dahi olmadığını ve talebelerin tavanı dahi olmayan okullarda eğitim aldığını tespit ettik. Bundan dolayı bu öğrencilere yardım etmeyi hedefledik. 

1999 ve 2012 yılları arasında dünya, Sahra altı Afrika hariç her bölgede okula gitmeyen ergenlerde bir düşüş gördü. Daha fazla çocuğun HIV ve AIDS hakkında bilgi sahibi olması da dahil olmak üzere Afrika'da eğitimin bazı yönleri iyileşmiş olsa da, birçok engel varlığını sürdürmektedir. Aşağıda, devam eden mücadeleyi göstermek için Afrika'daki eğitim hakkında on gerçek bulunmaktadır.

Afrika'daki En İyi 10 Eğitim Gerçekleri

Afrika, dünyadaki en yüksek eğitim dışlanma oranlarına sahiptir . 6 ila 11 yaş arasındaki çocukların beşte birinden fazlası ve 12 ila 14 yaş arasındaki üçte birinden fazlası okula gitmiyor.

Sahra altı Afrika'da 15 ila 17 yaş arasındaki çocukların neredeyse %60'ı okula gitmiyor.

Kızların okula gitmeme olasılığı erkeklere göre çok daha fazladır. Afrika'da yaklaşık 6 ila 11 yaşları arasındaki dokuz milyon kız çocuğu, altı milyon erkek çocuğa kıyasla hiç okula gitmeyecek.

2012 yılında bir UNESCO araştırması, Afrika'da okula gitmeyen ilkokul çağındaki çocukların sayısının küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturduğunu gösterdi .

Güney Afrika merkezli bir SMS mesajlaşma programı olan Mom-connect, sağlık hizmetleri ve sağlık sigortası kapsamı hakkında eğitim bilgileri sağlar . Platform, kadın sağlık çalışanlarını, sağlık soruları veya aileleri hakkında endişeleri olabilecek diğer kadınlarla buluşturuyor. Bunun gibi uygulamalar, eğitim sisteminde boşlukların olduğu yerlerde bilgi sağlar.

Sahra altı Afrika'da, okul öncesi öğretmenlerinin sadece yaklaşık dörtte biri eğitimlidir. Lise öğretmenleri biraz daha iyi bir orana sahiptir: yaklaşık %50'si eğitimlidir.

Sahra altı Afrika'da yükseköğretime brüt kayıt oranı dünyadaki en düşük orandır ve 2014 itibariyle sadece yüzde sekizdir. Bu, en düşük ikinci ülke olan Güney Asya'nın brüt kaydından çok daha düşüktür. %23, küresel ortalama ise %34.
Sahra Altı Afrika, kentsel alanlar arasında eğitimde cinsiyet eşitsizliği söz konusu olduğunda Doğu Avrupa ve Orta Asya'ya karşı çıkıyor. İkincisi, kadınlar arasında daha yüksek bir eğitim düzeyi ve okuryazarlık düzeyi görme eğilimindeyken, Sahra altı Afrika bunun tam tersini görüyor. UNESCO tarafından yapılan bir araştırmada, Gana'daki erkekler kadınlardan iki yıldan fazla eğitim aldı.

Sahra altı Afrika'daki her kız çocuğu sadece ilköğretimi bile tamamlasaydı, anne ölüm oranı muhtemelen %70 oranında azalacaktı.

Afrika'daki eğitimle ilgili bu gerçekler, mevcut bilgilerin sadece başlangıcıdır. Araştırmalar, 1999 ile 2012 yılları arasında 11 Afrika ülkesinde okula kayıt oranlarının en az %20 arttığını göstermiştir . Ancak, çocukların okulu bırakmasına neden olan sorunlar devam etmektedir. Afrika'daki eğitimin kalitesi ve erişilebilirliği, durum düzelmeden önce çözülmelidir. UNESCO, "acil önlem alınmadığı takdirde, bölge, okul çağındaki nüfus artışı nedeniyle artan eğitim talebiyle karşı karşıya kaldığı için durumun muhtemelen daha da kötüleşeceği" konusunda uyarıyor.