Acil Yardım

Acil Yardım

Huzur Derneği,  yardım faaliyetlerini hayata geçirmeye devam ederek, gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Huzur Derneği bu kapsamda son olarak Suriye’deki mazlumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla gıda yardımında bulundu.

Suriye’de yaşanan iç savaşın etkisi ile birçok masum insan, evlerinden uzakta çadırlara hapsolmuş durumda. İç savaşın yanı sıra yoksulluk karşısında da büyük bir mücadele veren insanlar, bir lokma ekmeğe dahi muhtaç durumda. Yaşanan bu insanlık dramına büyük bir hassasiyet ile yaklaşan Huzur Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Huzur Derneği bu maksatla son olarak gıda yardımında ve et paketi dağıtımında bulundu. Huzur Derneği, yetişkinlerin yanı sıra çocukların yüzlerini güldürmeyi de ihmal etmedi ve çocuklara da sevdikleri (çikolata, meyve suyu vs.) yiyecekleri dağıttı.

Huzur Derneği, giderek artan faaliyetleri ve sayısı çoğalan yardım projeleri ile mesafe tanımadan gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı ve mazlum insanların yüzlerinin gülmesine aracılık etmeyi hedefliyor. 

Huzur Derneği savaşın olumsuz etkilerinin kol gezdiği Suriye'de acil yardım bekleyen ailelere ulaşıyor. Sizler de bizlere destek olabilri ve gücümüze güç katabilirsiniz. 

HUZUR DERNEĞİ VE SURİYE'DEKİ YOKSULLUK

Suriye yıllardır bir çatışma merkezi olmuştur ve bu kadar çok huzursuzluk varken, Suriye'deki yoksulluk talihsiz bir durum. Savaş ülkeyi paramparça etti ve bedelini vatandaşlar ödüyor. Yoksulluk içinde yaşayan Suriyelilerin oranı şaşırtıcı bir şekilde %80'dir. Suriye'deki savaş, ülkenin zenginliğinin, altyapısının ve işgücünün çoğunu yok etti. Huzur Derneği olarak acil yardıma ihtiyacı olan Suriye'deki kamplara ve yoksul bölgelere gidiyor yardımlarınızı ulaştırıyoruz. 

Şimdi on ikinci yılına giren Suriye'deki çatışma, Suriye halkına ve ekonomisine neredeyse hayal edilemez derecede yıkım ve kayıp verdi. Şimdiye kadar 350.000'den fazla doğrulanabilir ölüm doğrudan çatışmaya atfedildi, ancak açıklanmayan ölümcül ve ölümcül olmayan kayıpların sayısı neredeyse kesinlikle çok daha yüksek. Ülkenin çatışma öncesi nüfusunun yarısından fazlası (yaklaşık 21 milyon), hem ülke içinde hem de komşu ülkelerde yerinden edildi. 2010 ve 2019 yılları arasında Suriye'nin GSYİH'sı yarıdan fazla küçüldü.

Çatışmanın sosyal ve ekonomik etkisi de büyük ve büyüyor. Sosyoekonomik koşullar, uzun süreli silahlı çatışma, ekonomik yaptırımlar, COVID-19 salgını, şiddetli kuraklık ve Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçları ve ilgili yaptırımlar dahil bir dizi şoktan etkilenerek hızla kötüleşiyor.

Yerel para biriminin sürekli değer kaybetmesi, aşırı enflasyona yol açarak zaten yüksek olan gıda güvensizliğini daha da kötüleştirdi ve daha fazla insanı yoksulluğa itti. Çatışma, yerinden edilme ve ekonomik faaliyetlerin ve sosyal hizmetlerin çöküşü, Suriye sakinlerinin refahının azalmasına katkıda bulundu. Çatışmadan önce, Suriye'de aşırı yoksulluk (günlük 1.90 $ 2011 PPP) neredeyse yoktu. Şu anda nüfusun yüzde 50'sinden fazlasını etkiliyor. Barınma, geçim kaynakları, sağlık, eğitim, su ve sanitasyona erişim, çatışmanın başlangıcından bu yana çarpıcı biçimde kötüleşti. On yıl süren savaşın ardından ciddi şekilde bozulmuş bir sağlık sistemi ile COVID-19, yalnızca önceden var olan savunmasız durumları daha da kötüleştirdi.

 

 

Acil Yardım

Lütfen Bağış Tutarı Seçiniz