Hakkımızda

Hakkımızda

Huzur Derneği olarak 2012 yılında Nimetullah Nahçıvani Huzur İlim ve Dayanışma Derneği olarak İstanbul/Bayrampaşa’da kuruldu. Kurulduğu günden beri insanlığa hizmet, hakka hizmet düsturuyla durmaksızın çalışan ve büyüyen faaliyet alanlarıyla, hizmetlerine bıkmadan, usanmadan devam etmektedir. Bununla birlikte derneğimiz her geçen gün artan gönüllü ve bağışçıların destekleri ile takdire şayan çalışmalara imza attı ve atmaya da devam etmektedir. 

  

Derneğimizin aktif çalışmaları; hafızlık ve islami ilimler eğitimi, ekmek yardımları, yetim çalışmaları, adak, akika, şükür, nafaka ve vacip kurban, su kuyuları, afrika yardımları, mültecilere yönelik yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarıdır. Derneğimiz, insanlığa yararlı olabilecek tüm alanlarda çalışmayı kendine şiar edinmiştir.

Temel prensibimiz bütün zulümlere rağmen Müslümanların birlik olup birlikte kalkınıp güçlenmeleridir. Müslümanların güçlü olması demek yeryüzündeki zulümlerin son bulması demektir. Ümmet bilincimiz sebebiyle bütün insanlık için saadet istemekte ve herkesin insani koşullarda mutlu ve huzurlu yaşamasını öngörmektedir. Bu bağlamda amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöne veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşuyoruz.