GAZZE ZEKAT

“Allah’a ve ahiret gününe inanarak Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir.” (Nisa 39) Sene içerisinde yapacağınız zekat yardımlarıyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hem yardım etmiş olacak hem de sofralarındaki bereketi birlikte paylaşacaksınız. Huzur Derneği olarak zekatlarınızı başta Afrika olmak üzere ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırıyoruz.Sizde bu hayıra ortak olun.

Zekatımı kimler alabilir?

Zekat almaya hak kazanabilmek için, alıcının fakir ve/veya muhtaç olması gerekir. Fakir, temel ihtiyaçlarını aşan malı nisap eşiğine ulaşmayan kimsedir.

Alıcı yakın ailenize ait olmamalıdır; eşiniz, çocuklarınız, anne-babanız ve büyükanne ve büyükbabanız zekatınızı alamaz. Ancak diğer akrabalar zekatınızı alabilirler.

Zekat ödemek zorunda mıyım?

Zekat şu kimselere farzdır:

1.Hür erkek veya kadın: Kölenin zekat vermesi gerekmez.

2. Müslüman. Zekat, beş vakit namaz gibi Müslümanlara farzdır.

3.Sane: İmam Ebu Hanife'ye göre zekat farz kılınan kimse aklı başında olmalıdır. İmam Malik, delinin hala zekattan sorumlu olduğunu kabul eder.

4.Yetişkin: Çocuklar, zekâtı farz kılacak kadar mal varlığına sahip olsalar bile zekât vermek zorunda değildirler. Ancak hem İmam Şafii hem de İmam Malik, çocukların velilerinin zekatı onlar adına vermesi gerektiğini söylemektedir.

5. Servetlerinin tam mülkiyetinde ve kontrolünde: Kişi, servete sahip olmalı ve sahip olmalı ve ayrıca serveti dilediği şekilde harcama veya tasarruf etme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bir kimse malından borç vermişse, geri ödeninceye kadar onu harcayacak durumda değildir.

6. Nisap eşiğinin üzerinde mal varlığı: Kişi, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temel ihtiyaçlarını (nisab) karşılamak için gereken belirli bir miktarın üzerinde mal varlığına sahip olmalıdır.

7.Borçsuz: Borçlu kimse, borcunu malvarlığından mahsup edebilir, geriye kalan miktar nisap sınırının üzerinde ise zekât verilir, aksi halde verilmez.

8. Bir tam kameri (Hicret) yılı için mal sahibi olmak: Bir kameri seneye mahsus zekât malı varsa, senenin başında ve sonunda nisabın toplamının nisabı aşması şartıyla zekât farz olur, arasındaki aylardaki dalgalanmalardan bağımsız olarak.

Servetimin hangi kısmı “zekata” tabidir?

Altın ve Gümüş: Hanefi mezhebine göre mücevherler de dahil olmak üzere, sahip olduğunuz her altın veya gümüş, zekata tabidir, çünkü bu iki metalin özünde parasal değeri vardır.

Diğer kıymetli madenler ve taşlar, ticaret amacıyla elde edilmedikçe zekât verilmez.

Nakit veya Eşdeğeri: Evdeki nakit, banka hesaplarındaki paralar, birikimler, başkalarına ödünç verilen paralar, birikim sertifikaları, tahviller, hisse senetleri, yatırım sertifikaları vb. zekat hesaplanırken dikkate alınır.

Ticaret Amaçlı Satın Alınan Hisse Senedi: Satmak maksadıyla satın aldığınız her türlü mal, zekatlı mal varlığınıza dahildir.


Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim