Sıkça Sorulan Sorular

Huzur Derneği bugüne kadar ihtilaf veya şüphe doğuracak hiçbir proje ve faaliyetin içerisinde yer almamış, tüm bağışçıları ve gönüllülerinin duyduğu güvenle kısa sürede ülkemizin öncü kuruluşları arasında yer almayı başarmıştır. Ayrıca derneğimiz faaliyetleri ve mali hareketleri İçişleri Bakanlığı ve İlgili Dernekler Müdürlüğünce, ayrıca bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.

 • Onile bağış sistemini kullanarak internet üzerinden bağış yapabilirsiniz.
 • Bağışınızı sitemizde yer alan banka hesap numaralarına havale ile gönderebilirsiniz.
 • Kredi kartınızla otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.
 • Huzur Derneği merkezine gelerek elden nakdi bağışta bulunabilirsiniz.
  (Bağışınızın açıklama bölümüne bağış amacını (genel, kurumsal, kampanya..) ve cep telefonu numaranızı yazınız.

Kurban kesimlerimizin video kayıtları yapılmakta ve sunucularımızda saklanmaktadır. Bağış esnasında "Kurban Kesim Videosunu İstiyorum" seçeneğini işaretleyeren bağışçılarımıza 1 ay içerisinde belirttikleri hisse sahibine ait telefon numaralarına video linki SMS olarak gönderilmektedir. Kurban bağışı yapmak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Ayni bağışlar ile ilgili detaylı bilgi almak için İLETİŞİMsayfamızda yer alan irtibat bilgileri aracılığıyla derneğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Derneğimizin herhangi bir ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır.Huzur Derneği İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur. Kuruluşumuzun amacı; eğitim ve insani yardım çalışmaları ile tüm insanlığa fayda sağlayacak işler yapmaktır. Toplumun tüm kesimlerinden kişiler Huzur Derneği’nin gönüllüsü ve bağışçıları arasında yer almaktadır.

Huzur Derneği bağışçıları ve gönüllülerinin desteğiyle çalışmalarını yürütmektedir. Finansal harici bir kaynağı yoktur.

Huzur Derneği Genel Merkezi: Yıldırım Mah. Gürsel Sokak No:17 Bayrampaşa/İstanbul

Telefon:+90 (212) 963 33 83

Email:[email protected]

Derneğimizin herhangi bir ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Huzur Derneği İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur.

Kurban bağışı, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilmektedir. Hayır işidir. Allah'a yaklaşmak, ibadet etmek ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek amacıyla yapılan bir ibadettir. Müslümanlar, bu dönemde belirlenen kurbanlık hayvanlardan birini keserek etinden ve derisinden fakirleri, ihtiyaç sahiplerini ve muhtaçları faydalandırmak üzere Allah'a adarlar. Kurbanlık hayvanlar genellikle koyun, keçi, sığır veya deveden seçilir.

Kurban Bağışı - 0212 963 33 83

Kurban bağışı yapmak için hoş geldiniz. Huzur Derneği, Asya ve Afrika'da zorluk, imkansızlık ve yoksullukla mücadele ederek yaşamaya çalışan kardeşlerimize ulaştırmak üzere Vacip Kurban bağışı almaktadır. Bağışçılarımızın verdiği vekaletler doğrultusunda ihtiyaç tesbiti yapılan bölgelerde İslami usül ve kaidelere uygun bir şekilde kurbanlık alım ve kesimleri gerçekleştirilerek yine bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Günümüzde çok sayıda kişi "kurban bağışı yapılacak yerler" , "kurban bağışı nerelere yapılabilir?" . Şeklinde arayış içerisinde olmaktadır. Huzur derneği olarak bu arayışlara mümkün olan en iyi şekilde çözüm sunmaktayız. 2024 yılında bağışlarınızı huzur derneği güvencesiyle yapabilirsiniz. Bizlere detaylı olarak sorularınızı sormak ve bağış yapmak için 0212 963 33 83 aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kuranı Kerimde Kurban İle İlgili Ayetler

Rabbimiz Kuran’ı Kerimde Hac Suresi 34. Ayette: ‘ Biz, her ümmet/topluluk için kurbanı (kurban kesmeyi) meşrulaştırdık.’ Diğer bir ayette rabbimiz ‘ Rabbin için (rabbinin rızası için) kurban kes’ (Kevser suresi) buyurmuştur. Bu bağlamda kesilecek hayvanın kanı Allah-u Teala’ya ulaşır mı? Bu konu ile ilgili rabbimiz Kuran-ı Kerim’de, hac suresi 37’inci ayette ‘ Onların (yani kurbanın) eti veya kanı (Allah’a) ulaşmaz. Lakin takvanız ulaşır’ buyurmaktadır. Et niyeti ile kesilen kurban olmaz etlik olur. Saffat suresi 107’inci ayette ‘İbrahim aleyhisselam’a kurbanlık için koç verildiği’ bildirilmektedir.

Bütün Yönleriyle Kurban İbadeti

Bu ibadet çeşidi, Allah-u Teala’ya yaklaştıran bir ibadettir. Arapça ‘kbr’ kökünden gelen bir kelimedir. Allah-u Teala yolunda feda etme anlamında kullanılır. Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın sünneti olan bu ibade Peygamberimiz Aleyhisselam’ın sünnetinde de yer almaktadır. İslam’da Zilhicce ayının onuncu günü kutlanan bayramdır. Müslümanların iki bayramı vardır ve ikincisi Kurban Bayramı’dır. Hz. İbrahim Aleyhisselam’ı imtihan eden rabbimiz, ‘ona Hz. İsmail’i kurban etmesini’ emretmiştir. Bu emri zor da olsa uygulamaya karar veren Hz. İbrahim (Aleyhisselam) tam bir bağlılık göstermiştir. İsmail Aleyhisselam’ı kurban etmek üzereyken rabbimiz ona bir koç göndermiştir. Bu olay kurban ibadetinin ortaya çıkışını anlatmaktadır.

Kurban Bağışı Fiyatları Ne Kadar?

Kurban bağışı fiyatları, kesilecek hayvanın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin küçük baş & büyük baş fiyatları arasında değişkenlik olmaktadır. İlgili ülkelerin para değerlerine göre fiyatlar değişkenlik gösterebilmektedir. Güncel kesim fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için iletişime geçebilirsiniz.Özellikle hangi ülkede bu bağışın yapılmasını istiyorsunuz? Büyük baş mı küçük baş mı bağışlayacaksınız? Gibi farklı sorulara verilecek cevaplar da önem arz etmektedir. Sizlere bu konuda huzur derneği olarak en iyi şekilde yardımcı olmaya hazırız. Mümkün olan en ucuz kurban fiyatlarını hayrınıza vesile olmak adına sunmaya hazırız.

Kurban Bağışı

Hangi Hayvanlar Kurbanlık Olur?

Huzur derneği olarak, küçük ve büyük baş kurban bağışında bulunmak isteyen kişilere yardımcı olmaktayız. Hac suresinde 36. ayette‘Biz, büyükbaş (sığır, inek, deve, boğa vs.) hayvanları da sizin için Allah-u Teala’nın dininden bir kurban/işaret kıldık. Onlarda sizler için hayr vardır.’ Koyun, sığır, keçi, manda, deve, boğa ve inek gibi hayvanlar kurban olur. Kümes hayvanları hiçbir şekilde kurban olmaz.

Ayrıca yabani olan geyik türü hayvanlar da kurban olmaz. Koyun keçi 1 yaşında olmalıdır. Ancak altı aylık olup cüsseli ise bu durumda kurban olabilir (Müslim/edahi bölümünde geçen hadis). Rasulullah küçük baş içerisinde iki boynuzlu koçların en iyi kurban olduğunu buyurmaktadır. Keçilerde 1 yaşını doldurması şarttır. Küçük başı tek kişi keser. Büyük başlarda ise iki yaş şartı vardır. Sığır ve manda için 7 kişiye kadar ortak kesim yapılabilir. Kurbana iştirak edenlerin Müslüman olması ve sadece kurban niyeti ile ortak olması gerekir. X Develerde ise yaş sınırı 5’tir. Develerde de ortaklaşa 7 kişi girebilir. Ortaklardan biri ölürse varisi girebilir.

Yalnız alım ve kesim işlemi izinli olmalıdır. Kesecek kişi vekaletini verdiğini sözlü bir şekilde söylemelidir. Hz. Ali (ra) şu şekilde rivayet etmektedir. ‘Rasulullah aleyhisselam kurban alırken göz ve kulağa dikkat etmemizi kusurlu/özürlü olanları kesmememizi emretti.’(Ebu Davud) Sahih Hadis-i Şeriflerde hangi hayvanların kesilebilecek şu şekilde tasvir ediliyor:

 1. Bir veya iki gözü kör/ama olan, açıkça kör olup tek gözü kör olan.
 2. Kesilecek yere gidemeyecek kadar ayağı kırık olan, topallığı belli olan.
 3. Kesilecek yere gidebilirse kurban olabilir.
 4. Kulağın üçte biri kesik olan.
 5. Kulakları düşen veya kulaksız olan.
 6. Kulağı önden veya arkadan kesik olan veya dilimlenmiş olan.
 7. Kuyruğunun yarısı olmayan, üçte birinden fazlası kesilmiş kuyruksuz bir şekilde doğan.
 8. Burnu kesik olan.
 9. Dilinin büyük çoğunluğu kesik olan.
 10. Dişleri dökülmüş veya dişsiz olan.
 11. Boynuzu kırık veya kökünden kırılmış olan.
 12. Hayası ve memesi uçtan kopmuş olan.
 13. Keçide ve koyunda bir, sığırda ise iki memesi kurumuş olan.
 14. Aşırı zayıf olan. Hasta ve ölecek derecede olan.
 15. Kontrol edilemeyecek kadar deli olan.
 16. Pisliğini yiyen şartlara uyan hayvanlar usulünce temizlenmezse kurban olmaz. Pislik yiyen hayvanın etinin yenmesini Rasulullah yasaklamıştır (Nesai/Dahaya) Deve ve sığır yirmi gün temiz yiyecek ile beslendikten sonra kurban edilmelidir.

Keçi ve koyun gibi hayvanlar ise 10 gün temiz yiyecek ile beslenmelidir. Kurbanın Zilhicce ayının 10, 11 ve 12’inci günlerde kesilmesi uygundur. Kurban üçüncü günün akşamına kadar kesilebilir, gece kesilmez. Küçük baş hayvanlar ve deve hariç büyük başlar Zehb yani çene kemiğinin altından, develer ise nahr yöntemi ile kesilir. Nahr, göğüs kafesi ile boğaz arasına verilen isimdir. Nefes borusu, yemek borusu ve omurilik kesilmiş olmalıdır.

Hayvanı güzelce kesim yerine getirmek, gözünü bağlamak, bıçağı keskinleştirmek, hızlı kesmek, yüz ve ayakları kıbleye yöneltmek, sağ arka ayağı serbest bırakıp bağlamak sünnettir. Bağış alan kurumlardan bir tanesi olan Huzur Derneğine bağışlarınızı yapabilirsiniz.

Vacip Kurban Bağışı Afrika

Afrika kıtasında ekonomik zorluklar yaşandığı için, bu durum pek çok Afrikalı'yı zor durumda bırakmaktadır. Kurban bağışları, İslam dünyasında önemli bir ibadet ve yardım etme biçimi olarak kabul edilmektedir.

Bu anlamda, Afrika kıtası, her yıl dünya genelindeki Müslüman topluluklarının kurban bağışlarının önemli bir hedefi haline gelmektedir. Kurban Bayramı'nda yapılan bağışlar, kıtanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak birçok ailenin yüzünü güldürmektedir. Afrika'da kesilen kurbanlar, bölgede açlıkla mücadele eden bölge halkına dağıtılmaktadır. Bizlere Afrika kurban bağışı konusunda ulaşabilirsiniz.

Vacip Kurban bağışlarınızı https://www.huzurdernegi.org/bagis web sitemiz üzerinden kredi kartınız ile online yapabilir, hisse bedelini banka hesaplarımıza EFT/Havale yoluyla aktarabilirsiniz. Banka transferlerinde açıklama kısmına "VACİP KURBAN" notu ile birlikte hisse sahibinin ad soyad ve telefon bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Vacip Kurban ile ilgili detaylı bilgi almak için [email protected] adresine mail atabilir ya da +90 (212) 963 33 83 numaralı hattımızı arayabilirsiniz.

Kurban Bağışı Yapmak Caiz Midir?

Peki kurban bağışı yapmak caiz midir? İslam'a göre, bu bağışı yapmak caiz ve hatta bir ibadet olarak kabul edilmektedir. Kurban, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetiyle aynı zamana denk gelen İslam takvimindeki Zilhicce ayının onuncu, onbirinci ve onikinci günlerinde kesilen belirli bir hayvanın etinin fakirlere, ihtiyaç sahiplerine ve komşulara dağıtılması anlamına gelir. Kurban ibadeti, müslümanlar için bir şükran ifadesi, yardımlaşma ve dayanışma gösterisi olarak değerlendirilir. Kesilen hayvanın etinin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, bir kısmı ailenin kendisi tarafından tüketilebilir. Aynı zamanda, bu ibadetle kişi, Allah'a yaklaşma ve O'na şükran borcunu ödeme amacını taşır. Günümüzde çok sayıda kişi belirli periyotlarda "diyanet kurban bağışı", "lösev kurban bağışı", "ihh kurban bağışı" konularında arayış içerisinde olmaktadır. Huzur derneği, bu arayışlerdan farklı bir şekilde "vacip kurban bağışı" konusunda hizmet vermektedir.

Huzur Derneği öncelikle eğitim ve insani yardım çalışmaları başta olmak üzere; bölge, inanç, dil, ve ırk ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve iyiliğin, güzelliğin, adil ve faydalı olanın yaşanması ve yaşatılması gayretiyle Allah Rızasına matufen çalışan ve bu ilkeleri amaç edinen bilinçli nesilleri yetiştirmeyi amaçlamaktadı

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir. Bizlere kurban bağışı için ulaşabilirsiniz.

Kurbanınız ekiplerimizin gözetiminde İslami usullere uygun olarak kesilir. Pay edilen etler yetimhanelerde, mülteci kamplarında ve ihtiyaçlı köylerde dağıtılır. Bizlere kurban bağışı yapmak için ulaşabilirsiniz.

Oruç fidyesi Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir.

Dinî bir terim olarak oruç fidyesi, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle ödenen maddi bedeli ifade eder. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsü olup imkânı olanlar kendi hayat standartlarına uygun olarak daha fazla verebilirler.

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet dinen uygundur.

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, e-posta ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Bizlere kurban bağışı yapmak için ulaşabilirsiniz.

Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan, Fıtır Sadakası verecek olan kişiler, kendi bulunduğu yere göre tespit edilen miktarda vermelidir.


Ancak sürekli olarak yurt dışında yaşadığı halde Fıtır Sadakasının ödeneceği zaman Türkiye’de bulunan kimse, Türkiye’nin şartlarına göre sadaka-i fıtrını verir.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Zekat bağışınızı yapmak için Online Bağış sistemi üzerinden ZEKAT alanı üzerinden kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Banka üzerinden yapacağınız bağışlarda açıklama kısmına ZEKAT olarak belitmeniz yeterli olacaktır.

Bir büyükbaş hayvanı İslami usullere uygun olarak 7 hisseye paylaştırıyoruz. 7 hisse bedelini karşılayarak bir büyükbaş hayvanı sahiplenebilirsiniz. Kurban bağışı için bizlere ulaşabilirsiniz.


Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana “akika” adı verilir. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akika kurbanı kesmiş, bir hadisinde de “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akika kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahaya, 21) buyurmuştur. Akika kurbanı kesmek, Hanefi mezhebine göre mubah, diğer mezheplere göre ise sünnettir.


Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır.

Kurbanı ister kendi adınıza, isterseniz de sizin üzerinizde vekaleti bulunan bir tanıdığınız adına kestirebilirsiniz. Bağış esnasında vereceğiniz vekalet doğrultusunda VACİP KURBAN'larınız derneğimiz tarafından bildirilen hisse sahibi ya da sahipleri adına kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Kurban bağışı için bizlere ulaşabilirsiniz.

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart

gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, usûl ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba,

dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez. Kurban bağışı için iletişime geçebilirsiniz.


Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim