Küçükbaş (Vacip)

Küçükbaş (Vacip)

Kurban Bayramında Vacip kurbanlarınızı vekâleten kabul ediyor, Afrika’da kesimini gerçekleştirdikten sonra gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını yapıyoruz.

Huzur Derneği olarak ister büyükbaş ister küçükbaş Vacip Kurbanlarınızı Afrika’daki yoksul bölgelerde kesiyoruz. Sizler de bu hayra ortak olun. 

Online kurban bağışı, Kurban için para bağışlamanın yeni bir yoludur. Kendi başınıza canlı bir hayvan bulma ve satın alma zahmetine girmeden katkıda bulunmanın harika bir yolu. Sizler de Huzur Derneği vasıtasıyla kurban bağışında bulunabilrisiniz. Bu, insanların dini görevlerini yerine getirmeleri ve aynı zamanda hayırsever katkılarda bulunmaları için harika bir yoldur.

İSLAMDA KURBAN NEDİR?

Kurban, İslam'ın beş şartından biridir. Müslümanlar, tüm hayvanların Allah tarafından yaratıldığına ve kurban edilmeden önce yaşamaya ve beslenmeye hakları olduğuna inanırlar.

Kurban, Müslümanlar için dini bir yükümlülüktür. İbrahim'in Allah'ın emrine itaatin bir gereği olarak oğlu İsmail'i kurban etmeye razı olmasının anısına bir hayvanın kurban edilmesidir.

KURBAN FAYDALARI

Kurbanın faydaları çoktur ve en önemlisi, Müslümanların Allah'a olan takdirlerini göstermeleri ve O'na daha yakın hissetmeleri için bir yol olmasıdır. Ayrıca Müslümanların Allah'tan aldıkları nimetlere şükretmelerinin bir yoludur.

Gıdası olmayan fakir ve muhtaçların beslenmesine yardımcı olur.

Kurban, Müslümanların Allah'a şükretmelerinin ve topluma geri vermelerinin bir yoludur.

Toplu olarak satın aldığınız için tasarruf etmenize yardımcı olur.

Allah'ın nimetlerini kazanabilir ve aynı zamanda ümmetiniz için iyi bir şey yapabilirsiniz.

KURBAN KESME ŞARTLARI

Hayvan koyun, keçi, inek veya deve olmalıdır.
Hayvan sağlıklı ve herhangi bir kusurdan arınmış olmalıdır.
Hayvanın o yıl içinde tam olgunluğa erişmemiş veya doğum yapmamış olması gerekir.
Kurban, yapamayan kimse adına vekaleten (sadaka) yapılabilir.
Kurban, bir hayvanın veya belirli sayıda hayvanın Allah için kurban edilmesidir. 

Aşağıdaki hayvanlar kurban olarak sunulabilir:

develer
inekler
keçiler
koyun
koyun 

Bir koyunun kurbanı sadece bir kişi içindir.

Kurbanlık inek sağlıklı ve kusursuz bir hayvan olmalı ve en az bir yaşında olmalıdır.

Kurbanlık inek sağlıklı olmalı ve herhangi bir kusuru olmamalıdır. Ayrıca son iki yıl içinde hiç döl vermemiş olmalı ve kesim sırasında hamile kalmamış olmalıdır.

İnek Kurbanı yedi kişiye bölünebilir

 

 

 


 

 


 

 

Küçükbaş (Vacip)

Lütfen Bağış Tutarı Seçiniz